مطالب منتخب

آخرین مطالب

  • پربازدیدترین مطالب

  • آخرین مطالب

گالری تصاویر

معرفی کتاب

خرد جامعه شناسیاز نظر ما خرد جامعه شناسی از آنجا دارای اهمیت است که این خرد هیچ گاه تامل در کنش اجتماعی را از دست ننهاده است. یکی از مهمترین راههای ایجاد تعادل در خرده زیست- جهانهای جامعه فعلی پناه بردن به این خرد است، نه اختیار کردن فلسفه تجریدی و عرفان و دیدگاه…

پاره های فکرپاره های فکر مجموعه ای است دو جلدی از مراد فرهادپور که تعدادی از مقالات قدیم و جدید او را در بر دارد. .جلد اول مقالاتی در باب ادبیات و هنر و جلد دوم به فلسفه و سیاست مختص می باشد. نویسنده از تاثیرگذارترین متفکران ایرانی در دو دهه اخیر می باشد که سهم…

پرسه در متن

خورشید خاموش
(داستان کوتاه - ع.ر.سراب)
آرام نفس می‌ کشید مبادا کسی متوجه شود. سعی می‌ کرد قدم هایش را با بقیه تنظیم کند مبادا کسی متوجه شود. سعی…
شنبه 11 تیر 1390
چهره
(داستان کوتاه - محمد نیکجو)
دیگه یادم نمیاد کجاش واقعیته و کجاش خیال. خیلی از اون و‌ قت‌ ها می‌ گذره. تو این سال‌ ها هم اگه مرور…
شنبه 07 خرداد 1390
پینوکیو
(داستانک - سعید آقایی)
    عاشق کارتون پینوکیو بود. از چوب هایی که جمع می کرد، عروسک هایی شبیه آن کاراکتر کارتونی می ساخت. چوب ها…
چهار‌شنبه 18 اسفند 1389
طرح (3)
(شعر - ف.غفاری)
سوار بر قایق کاغذی                           روی این دریای خالی کودکی‌ ام را صدا…
چهار‌شنبه 22 دی 1389